WEDSTRIJDREGLEMENT
'WIN EEN KINDERDISCO T.W.V. €200

WEDSTRIJDREGLEMENT

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘WIN EEN KINDERDISCO T.W.V. €200!’

Wedstrijd: WIN EEN KINDERDISCO t.w.v. €200 van HEIDISCO

Artikel 1: De Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door HEIDISCO: Heidi De Potter, Veldeken 7, 9850 Deinze.

 

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.  

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.  

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.   

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Tijdens de kinderdisco zal er beeldmateriaal (film + foto) gemaakt worden. Deze zal gebruikt worden als promotiefilmpje van Heidisco. Hierbij gaat u akkoord dat de kinderen die deelnemen aan de gratis kinderdisco, op beeld mogen komen en deze beelden gebruikt mogen worden als promotie van Heidisco.

De kinderdisco is bedoeld voor kinderen/tieners tussen 6j aar en 14 jaar.

 

Artikel 3: Looptijd van de wedstrijd 

Begin van de Wedstrijd: 18/02/2019

Einde van de Wedstrijd: 17/03/2019

Foto doorsturen: van 18/02 t.e.m. 08/03/2019

Stemmen op je favoriete foto: 16/03/2019 t.e.m. 22/03/2019

De prijs wordt uiterlijk op  23/03/2019 aan de winnaar meegedeeld.

 

Artikel 4: Deelname

 Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer vóór 9 maart 2019 de foto inzenden via de link of via mail wedstrijd@heidisco.be.  

‐ De deelnemer stuurt een leuke originele foto door van (een aantal) kinderen die de kinderdisco willen winnen.

‐ De deelnemer gaat ermee akkoord dat de foto verschijnt op de website en misschien zal gedeeld worden op Facebook.

‐ De deelnemer gaat ermee akkoord dat de kinderen die te zien zijn op de foto, afgebeeld mogen worden op de website en Facebook en eventuele andere media.  

‐ De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.

 

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt als prijs een interactieve kinderdisco t.w.v. €200.

  • Bij privé-feestjes is dit 2×45’ interactieve kinderdisco incl. vervoerskosten tot een straal van 50km rond Nevele. Indien dit verder ligt, wordt er wel €0,30/km aangerekend (vanaf km 51)
  • Indien een vereniging of school de interactieve kinderdisco wint, is dit 1u gratis interactieve kinderdisco (dit kan wel verlengd worden aan €25/half uur). Hier komen de vervoerskosten bij: €0,30/km vanuit Nevele. Deze vervallen indien de afstand minder dan 10km bedraagt.
  • Er wordt een geluid- en lichtinstallatie voorzien
  • Sabam dient door de winnaar in orde gebracht te worden
  • Reserveren op basis van beschikbaarheid
  • De kinderdisco dient dit jaar (2019) geboekt te worden.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, de prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

 

Artikel 6: De Winnaar

 De ingestuurde foto met de meeste likes wint.

 

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Facebook kan niet geassocieerd met of verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd.